SINAV ÜCRETLERİ

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ ( Geçerlilik Tarihi: 31.12.2017)


11UY0035-4 Tren Makinisti (Seviye 4 )

Teorik Sınav Ücreti (TL)

Uygulama Sınav Ücreti (TL)

11UY0035-4/  A1 Temel ve Mesleki İş Sağlığı Ve İş Güvenliği (İSG)

50

100

11UY0035- 4/ A2 Manevra ve Sürüş Uygulamaları

175

525

11UY0035-4/  A3 Demiryolu Trafiği ve Tren İşletme

175

525

11UY0035- 4/ A4 Meslek Kültürü, Çevre Koruma ve Olağan Dışı Durumlara Müdahale

50

 

11UY0035-4/  A5 Türkçe Dil ve Anlatım

50

100

TOPLAM

 

500

1250

GENEL TOPLAM

 

1750

 

15UY0231-3Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3)

Teorik Sınav Ücreti (TL)

Uygulama Sınav Ücreti (TL)

15UY0231-3 /A1 İSG ve Çevre Koruma

100

 

15UY0231-3 /A2 Alüminotermit Ray Kaynağı

150

900

TOPLAM

250

900

GENEL TOPLAM

1150

 

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR

1. Yukarıda yer alan ücretler 31.12.2017 tarihine kadar geçerlidir.

2. Ücretlere KDV Dahildir.

3. Ücretlere MYK Belge ücreti dahil değildir.

4. Belge Masraf Karşılığı: 100 TL. Sadece tüm sınav oturumlarından başarılı olup belge almaya hak kazanan adaylardan alınır.

5. Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde yeni belge düzenleme ücreti 120 TL alınacaktır.

6. Adaylar aynı sınav için farklı destek ve hibeden faydalanamazlar.

7. Girilen sınav oturumlarında herhangi bir yeterlilik biriminden başarısız olan adaylar, 1 yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere sadece başarısız olduğu bölümlerden ücretsiz olarak sınava girme hakkına sahiptir.

8. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkânı sağlanmaktadır.

9. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu´na eklenen Ek - 3 `üncü Madde´de `´ Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21.09.2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibariyle Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. `´ Denilmektedir.

10. Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde RAYTEST tarafından sınav açılmaması durumunda, aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda RAYTEST adayın ücret iadesini yapar. Ancak, ilgili ulusal yeterlilikte RAYTEST tarafından sınav açıldığı halde aday bu sınavlara başvurmamış ise ücret iadesi yapılmaz.

11. Her iki teorik sınavdan başarısız olan adayların uygulamalı sınav ücretleri iade edilmektedir.

12. Yukarıda belirtilen durum haricinde, herhangi bir nedenden dolayı sınava giremeyen adaylara ücret iadesi hiçbir durumda söz konusu değildir.

13. Ödemeler EFT, havale, elden yapılabilmektedir.

  • Banka Hesabı : Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Şubesi (002)
  • Hesap No : 0015800 7301376073
  • Iban No : TR 33 000 150015800 7301376073

Detaylı Bilgi İçin : Tel: 0312 397 43 27

E-mail: info@raytest.com.tr, husnatoker@raytest.com.tr

Ref. Doküman: Sınav Talimatı (TL-001)